A magyar vasúti pályahálózat jelentős részén a központi forgalomellenőrzés és -irányítás (KÖFE/KÖFI) a relés biztosítóberendezéseket távvezérlő rendszerünk (ELPULT) által valósul meg. Ehhez kapcsolódik számos alrendszerünk és eszközünk (váltófűtés, vonatérzékelők, stb.) és a felsővezetéki energia távvezérlő rendszerünk (FET). Valamennyi hazai mozdonyon és motorvonaton megtalálható mozdonyfedélzeti számítógépünk (MFB), amely a teljes vasúti járműpark üzemeltetésének, az erőforrásgazdálkodásnak ma már alapeszközévé vált. A legmagasabb fokozatú biztonságkritikus fejlesztések (SIL4) terén jelentős kompetenciával rendelkezünk: a „3-ból 2” elvre épülő ProSigma alaptermékünk különféle alkalmazásának fejlesztései egy új, korszerű termékpalettát alapoznak meg.

MAGYAR TERMÉK NAGYDÍJ 2017 video

Hagyományosan a villamosipar (a MAVIR és áramszolgáltatók) számára készítünk alállomási adatgyűjtő eszközöket (RTU), illetve üzemirányító központokat (SCADA), de referenciáink megtalálhatók az olaj- és gáziparban, illetve vízműveknél. E két terület ma már önálló leányvállalatként működik, az előbbi a Prolan Power Zrt., az utóbbi a Prolan Innolab Kft.

További alaptermékünknek számít az ún. „éjszakai áram” rendszerében a fogyasztóknál telepített hosszúhullámú rádiós körvezérlő vevő (RKV), illetve hangfrekvenciás vevő (HKV), amelyet németországi áramszolgáltatók részére is értékesítünk. Folyamatos fejlesztéseink célja, hogy az intelligens hálózatok igényeinek megfelelő széles termékpalettával rendelkezzünk: ilyenek többek között a távleolvasást (AMR), a helyi adatgyűjtést és feldolgozást (C-RTU), így kisfeszültségű hálózatok monitorozását lehetővé tevő eszközök, illetve a német szolgáltatók által igényelt relés készülékek, illetve a köz- és térvilágítási hálózatok távmenedzsmentjét megvalósító rendszer (ECLIPSE).
MAGYAR TERMÉK NAGYDÍJ 2017 video

A települések egészét átfogó hálózat a közvilágítás. Mivel jelentős vagyont képez és fontos szerepe van a köz-, vagyon-, illetve balesetbiztonság terén, így olyan rendszert alkottunk, amely képes egy ilyen kiterjedt hálózat valós idejű felügyeletére, hatékonyabb működtetésére. Ez az ECLIPSE.

Alkalmazása által a köz- vagy térvilágítási hálózat és valamennyi lámpatest üzemviteli adatai központilag láthatóak, sőt az egyes lámpatestek be- és kikapcsolásának ideje szabadon megválasztható, fényereje pedig a tényleges igényeknek megfelelően menetrendezhető. Ez által gazdaságosabb a karbantartás, hosszabb az élettartam, csökken a fényszennyezés és a villamosenergia-fogyasztás is jelentősen mérsékelhető. Ipari és kereskedelmi létesítmények esetén a beruházás gazdaságossága az Eclipse által szintén javítható.

Az önkormányzati igényeknek megfelelve ezt a kétirányú kommunikációra képessé tett települési hálózatot ún. okos városi funkciókkal is kiegészítettük. Az Eclipse így levegőminőségi, meteorológiai, forgalmi és egyéb adatok gyűjtését és térkép alapú megjelenítését, elemzését is lehetővé teszi.
MAGYAR TERMÉK NAGYDÍJ 2017 video

Saját irányítástechnikai megoldásokat fejlesztünk, innovatív, sőt számos esetben biztonságkritikus rendszereket építünk. Ezen képességünk és kapacitásunk folyamatos fenntartása nélkülözhetetlenné teszi számunkra a hazai felsőoktatással, egyetemi kutatóműhelyekkel való szoros együttműködést.

Egyetemekkel kialakított partnerkapcsolat révén lehetőséget adunk még tanulmányaikat folytató hallgatóknak, hogy bekapcsolódjanak a PROLAN munkájába, a fejlesztési és alkalmazási területeken gyakorlati tapasztalatot szerezzenek, illetve azt, mint iskolaszövetkezeti alkalmazottként a PROLAN-ban végzett munka után jövedelemhez jussanak. Az így bizonyító hallgatók pedig végzősként állásajánlatot, karrierlehetőséget kapnak cégcsoportunknál.

Termékfejlesztéseink, K+F pályázataink során meghatározó szerep jut az alkalmazott kutatásnak és ipari fejlesztésnek, amelyekhez a szükséges szakmai és elméleti hátteret jellemzően egyetemi partnereink bevonásával, aktív együttműködésük által biztosítjuk.

Az önkormányzati igényekkel elsőként az ECLIPSE, intelligens közvilágítási rendszerünk által ismerkedtünk meg: a teljes települést átfogó kommunikációs hálózatot tudunk gazdaságosan kiépíteni. A közvilágítási üzemadatok mellett, igény szerinti megvilágítás és így megtakarítás is lehetővé válik.

További önkormányzati igényeknek megfelelően az Eclipse rendszert kiegészítettük ún. okos városi funkciókkal (levegőminőségi, meteorológiai, forgalmi és egyéb adatok gyűjtését és térkép alapú megjelenítése, elemzése). Az Eclipse rendszer megteremti annak alapjait, hogy települési igényekhez igazodva egyéb helyi infrastrukturális, szolgáltatási elemek is nyomon követhetővé váljanak, mint például a szemétszállítás, a tömegközlekedés vagy az energiahasználat.

A PROLAN Virtuális Erőmű nevű fejlesztésünk pedig új távlatokat nyit a települések, városrészek, önszerveződő területi egységek, energiafogyasztók számára. Rendszerünk az energiatermelés, -tárolás és –fogyasztás helyi egyensúlyának megvalósítását segíti.

A PROLAN Elektronikai Gyár Kft. szigorú minőségi követelményeknek megfelelő kis- és középszériás elektronikai eszközök gyártását, összeszerelését valamint az ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokat (anyagbeszerzés, tesztelés, csomagolás, logisztika, stb.) végez.

Gyárunk a több mint 100 éves múltra visszatekintő a budapesti telefongyár elektronikai összeszerelő üzemének utóda, amelyet 1996-ban vásároltunk meg. A PROLAN Csoport sorozatgyártott és kisszériás, biztonságkritikus termékei is itt készülnek, de az árbevétel nagyobb részét azonban külső ügyfelek, orvosi eszközgyártók, jármű- és gépipari cégek, más nyugat-európai nagyvállalatoknak végzett munkák biztosítják.

Az Év Családbarát Vállalata

2017-ben ismét elnyerttük az Év Családbarát Vállalata elismerést

Prolan Zrt. az InnoRail kiállításon

Bemutattuk cégünk legújabb vasúti fejlesztéseit, sikeresen teljesített projektjeit az InnoRail 2017 kiállításon.

Rendszermérnök pozíció

Rendszermérnök kollégát keresünk vasúti és villamos-ipari területre, irányítórendszer projektekhez.

TeSzedd! A PROLAN már szedte!

Pénteken kollégáink kesztyűt ragadtak és újra csatlakoztak a TeSzedd! mozgalom felhívásához.

Magyar Termék Nagydíjban részesültek rendszereink

Magyar Termék Nagydíj címet kapott Eclipse Control intelligens közvilágítási menedzsment rendszerünk és Komplex Vasúti Forgalom- és Üzemirányító Központunk

Prolan stand a 64. MEE vándorgyűlésen is

A szakemberek üzemirányítási palettánkat felvonultató bemutatónkkal találkozhattak.