Vállalati Politika

A Prolan felső vezetése kinyilvánítja elkötelezettségét a vevők, munkatársak, üzleti partnerek és más érdekelt felek, valamint a vonatkozó jogszabályi követelmények magas szintű, kifogástalan teljesítése és a modern Integrált Irányítási Rendszer fenntartása és folyamatos fejlesztése iránt. Elsődleges célunk a vevői igények megállapodás szerinti kielégítése által a vevői elégedettség folyamatos javítása, a vonatkozó jogszabályok, szabályzatok és törvényi előírások betartása mellett, vevőink bizalmának megtartása, a Prolan jó hírnevének megőrzése, és az irányítástechnikai rendszerek fejlesztése és megvalósítása területén piaci pozícióink biztosítása és erősítése.

Ennek érdekében

 • vevőink számára egyenletes, megbízható minőségű, magas színvonalú, a csúcstechnológiát képviselő termékeket és kifogástalan szolgáltatásokat kínálunk;
   
 • a Prolan külső és belső környezetének, érdekelt feleinek ismeretében, a vállalati célok elérése és az integrált irányítási rendszer eredményessége érdekében, elemezzük és kezeljük a kockázatokat, fejlesztjük üzleti folyamatainkat, integrált rendszerünket és tökéletesítjük kommunikációs módszereinket;
   
 • törekszünk korszerű, biztonságos és környezetbarát technológiák alkalmazására a termékfejlesztés és szolgáltatásnyújtás során, a minőség javításával és a költségek csökkentésével;
   
 • munkatársaink elkötelezett, hatékony munkavégzéséhez megfelelő jogköröket, szakmai fejlődési lehetőséget, valamint igényes, vonzó, az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkakörnyezetet és erre irányuló konzultációt biztosítunk;
   
 • munkatársainkat alkotó közreműködésre ösztönözzük a vállalati célok megvalósításában, a folyamatok eredményességének fejlesztésében;
   
 • cégünk környezet iránt érzett felelősségének tudatosításával kiemelt figyelmet fordítunk a környezetszennyezés megelőzésére, a környezetterhelés és energiafelhasználás minimalizálására, valamint társadalmunk klímacéljainak elérésére;
   
 • környezeti célkitűzéseinket tevékenységünk valós és lehetséges környezeti hatásai alapján tűzzük ki, s ezek eléréséhez biztosított erőforrásokat hatékonyan és költség kímélően használjuk fel;
   
 • beszállítóinkkal, alvállalkozóinkkal és partnereinkkel kölcsönös előnyökre alapozott, tartós partnerkapcsolatok kialakítására törekszünk;
   
 • kiemelt figyelmet fordítunk az információbiztonságra, legyen szó akár munkatársaink személyes adatairól, akár üzleti partnereink által rendelkezésre bocsájtott vagy üzleti folyamataink során keletkezett bizalmas információkról;
   
 • irányítási rendszerünket, tevékenységeinket, szolgáltatásainkat úgy alakítjuk ki, működtetjük, hogy kritikus infrastruktúrát üzemeltető partnereink meg tudjanak felelni a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.
   

 

Mráz Dániel
Vezérigazgató
Prolan Zrt.

Móczár Gergő
Ügyvezető igazgató
Prolan Innolab Kft.