Vállalati Politika

 

A Prolan felső vezetése kinyilvánítja elkötelezettségét a vevők, munkatársak, üzleti partnerek és más érdekelt felek, valamint a vonatkozó jogszabályi követelmények magas szintű, kifogástalan teljesítése és a modern Integrált Irányítási Rendszer fenntartása és folyamatos fejlesztése iránt. Elsődleges célunk a vevői igények megállapodás szerinti kielégítése által a vevői elégedettség folyamatos javítása, a vonatkozó jogszabályok, szabályzatok és törvényi előírások betartása mellett, vevőink bizalmának megtartása, a Prolan jó hírnevének megőrzése, és az irányítástechnikai rendszerek fejlesztése és megvalósítása területén piaci pozícióink biztosítása és javítása.

Ennek érdekében

 • vevőink számára egyenletes, megbízható minőségű, magas színvonalú, a csúcstechnológiát képviselő termékeket és kifogástalan szolgáltatásokat kínálunk;
   
 • a Prolan külső és belső környezetének, érdekelt feleinek ismeretében, a vállalati célok elérése érdekében, elemezzük és kezeljük a kockázatokat, fejlesztjük üzleti folyamatainkat, integrált rendszerünket és tökéletesítjük kommunikációs módszereinket;
   
 • törekszünk korszerű, biztonságos és környezetbarát technológiák alkalmazására a termékfejlesztés és szolgáltatásnyújtás során, a minőség javításával és a költségek csökkentésével;
   
 • munkatársaink elkötelezett, hatékony munkavégzéséhez megfelelő jogköröket, szakmai fejlődési lehetőséget, valamint igényes, vonzó, az egészséget nem veszélyeztető biztonságos munkakörnyezetet és erre irányuló konzultációt biztosítunk;
   
 • munkatársainkat alkotó közreműködésre ösztönözzük a vállalati célok megvalósításában, a folyamatok eredményességének fejlesztésében;
   
 • munkatársaink környezet iránt érzett felelősségének növelésével törekszünk a környezetszennyezés megelőzésére, a környezetterhelés és energiafelhasználás csökkentésére;
   
 • környezeti célkitűzéseinket a valós és lehetséges környezeti hatások alapján tűzzük ki, s ezek eléréséhez biztosított erőforrásokat hatékonyan és költség kímélően használjuk;
   
 • beszállítóinkkal, alvállalkozóinkkal és partnereinkkel kölcsönös előnyökre alapozott, tartós partnerkapcsolatok kialakítására törekszünk;
   
 • kiemelt figyelmet fordítunk az információbiztonságra, legyen szó akár munkatársaink személyes adatairól, akár üzleti partnereink által rendelkezésre bocsájtott vagy üzleti folyamataink során keletkezett információkról;
   

irányítási rendszerünket, tevékenységeinket, szolgáltatásainkat úgy alakítjuk ki, működtetjük, hogy kritikus infrastruktúrát üzemeltető partnereink meg tudjanak felelni a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

A vállalati politika a Prolan általános politikájának és stratégiájának egyenrangú, azzal összehangolt része.

Budakalász, 2019. július 01

 

Szabó Ervin
Vezérigazgató
Műszaki és termékfejlesztési terület
Prolan Zrt.

Mráz Dániel
Vezérigazgató
Gazdasági és üzletfejlesztési terület
Prolan Zrt.

Móczár Gergő
Ügyvezető igazgató
Prolan Innolab Kft.