Környezetvédelmi nyilatkozat

 

Elektromos és elektronikai hulladék rendeletnek történő megfelelés
 

1. PROLAN Zrt. és környezetvédelem

A Prolan a környezettudatos termékfejlesztés érdekében a termékeire vonatkozó összes nemzeti és helyi szabályozást figyelembe véve a teljes termékkörére alkalmazza azokat a követelményeket, amelyek kedvező hatással vannak a környezetre, az egészségre és a biztonságra, valamint a természeti erőforrások körültekintő és ésszerű felhasználására törekszik.

RoHS - Restricting of Hazardous Substances azt tűzte ki célul, hogy megtiltsa a veszélyes anyagok használatát elektromos berendezésekben és szigorú jogi szabályozást alkalmaz arra vonatkozóan, hogy bizonyos anyagokból mennyit tartalmazhatnak az Európai Unió területén belül forgalmazott termékek. Felismerve a környezet-, az egészség- és a munkavédelem fontosságát, a Prolan az általa előállított és forgalomba hozott termékekre – ahol ez követelmény - kiterjesztette ezeket a korlátozásokat.

A WEEE (Waste Electronic and Electrical Equipment) irányelv a 2005. augusztus 13-a után eladott új és cserealkatrészekre vonatkozik. Ehhez kell igazítani a termékekre vonatkozó követelményeket és támogatni kell a könnyebben szétszerelhető és újrahasznosítható termékek tervezését és gyártását. A direktíva hatálya alá eső berendezéseket könnyen azonosítható jelzéssel kell ellátni. Ennek egyik módja a WEEE logó (áthúzott kuka) használata. A terméken jól láthatóan jelezni kell, hogy azt 2005. augusztus 13-a után dobták piacra. Ezt egy fekete vonal jelzi a WEEE logó alatt, vagy a gyártás dátuma.
 

2. Termékeink

Termékeinket kizárólag ipari és közigazgatási intézmények részére értékesítjük. Az alábbi termékkörök mindegyike az Ellenőrző és vezérlőeszközök kategóriába (kisgépek főkategóriába) tartozik.

  • Fogyasztásmérő készülék
  • Rádiós körvezérlő
  • Lámpa vezérlő
  • I/O modulok
  • Processzor modulok
  • Analóg mérő egység
     

3. Az elemek, akkumulátorok biztonságos eltávolítása

A Prolan Zrt elektromos, elektronikus berendezéseit úgy tervezi meg, úgy alakítja ki és úgy állítja elő, hogy abból a használt elemet és akkumulátort vagy az elem- és akkumulátorhulladékot a fogyasztó és a forgalmazó, vagy ha az elektromos, elektronikus berendezés fajtája ezt nem teszi lehetővé, akkor szakemberek könnyen és biztonságosan el tudják távolítani. Erre vonatkozóan használati utasítást mellékel az elemet vagy akkumulátort tartalmazó készülékeihez.

A Prolan Zrt. a használati utasításban tájékoztatja a fogyasztót és a forgalmazót az elektromos, elektronikus berendezésbe épített elem vagy akkumulátor típusáról.
 

4. A csomagolás és a termékek selejtezése, újrahasznosítása

A Prolan Zrt elkötelezett, és törekszik arra, hogy megfeleljen a termékekre, a csomagolásra vonatkozó, azokban az országokban érvényes jogi szabályozásoknak, amelyekben a termékeit forgalomba hozzák.

A Prolan Zrt. által gyártott rádiós körvezérlő készülékek műanyagháza anyagában újrahasznosítható, ezért leselejtezés esetén a készülékház gyártójához visszaszállítjuk azt, ahol ismételten felhasználásra kerül.

A fém készülékházzal rendelkező készülékek leselejtezése esetén a fémház fém hulladékként szelektíven gyűjtésre kerül, elszállítást, hasznosítást erre jogosult szakcég végzi.

Elektronikai termékeink gyártásához csak ROHS előírásokat teljesítő alkatrészt használunk. Törekszünk arra, hogy minél kisebb legyen azon termékeink aránya, amelyben ólmos forraszanyag előfordul.

Termékeink NYÁK-ot, fémet, színes fémet, műanyagot és elektronikus alkatrészeket (pl. integrált áramköröket, ellenállásokat, kondenzátorokat) tartalmaznak, melyek szétbontáskor nem igényelnek a szokásos elektronikai hulladékkezeléstől eltérő különleges kezelést.

Csomagoló anyagokat saját termékeink csomagolására, belső használatra törekszünk újrahasznosítani, amennyiben az lehetséges. A hulladékká vált csomagoló anyagot szelektíven gyűjtjük, elszállítását erre jogosult szakcég végzi.

Prolan Zrt. az elektronikai termékeivel és a csomagoló anyagokkal kapcsolatosan teljesíti a környezetvédelmi termék díj rendszer vonatkozó előírásainak megfelelő kötelezettségeit.
 

5. A termékek selejtezésére vonatkozó utasítások

A terméken vagy annak csomagolásán szereplő alábbi embléma azt jelzi, hogy a terméket tilos a többi háztartási hulladékkal együtt selejtezni, kidobni A nem megfelelő selejtezés a természetben visszafordíthatatlan károkat okozhat.

Társaságunk a hulladékhasznosítási folyamatban visszagyűjtő szerepvállalóként az értékesítés helyszínein – térítésmentesen – visszaveszi a hulladékká vált termékeket. Saját területén gondoskodik a hulladékká vált termékek (készülék + alkatrészeik) elkülönített, szakszerű tarolásáról. A PROLAN Zrt. -től vásárolt, átvett új termékek esetén gondoskodik a fogyasztónál hulladékká vált hasonló termék visszavételéről.

Hulladékká vált E+EC termékek visszavételi rendje a PROLAN Zrt. -nél

A PROLAN Zrt. által forgalmazott és idővel hulladékká vált E+EC termékeket vagy azokhoz – jellegükben és funkciójukat tekintve – hasonló termékeket vevőinktől visszavesszük, amennyiben azt visszavételre felkínálják. A visszavétel a 197/2014 (VIII.1.) Kormányrendeletnek megfelelően a következő címen történik: PROLAN Zrt, 2011 Budakalász, Szentendrei út 1-3.

Társaságunk a hulladékhasznosítási folyamatban visszagyűjtő szerepvállalóként az értékesítés helyszínein – térítésmentesen – visszaveszi a hulladékká vált termékeket. Saját területén gondoskodik a hulladékká vált termékek (készülék + alkatrészeik) elkülönített, szakszerű tarolásáról. A PROLAN Zrt. -től vásárolt, átvett új termékek esetén gondoskodik a fogyasztónál hulladékká vált hasonló termék visszavételéről.

Hulladékká vált E+EC termékek visszavételi rendje a PROLAN Zrt. -nél

A PROLAN Zrt. által forgalmazott és idővel hulladékká vált E+EC termékeket vagy azokhoz – jellegükben és funkciójukat tekintve – hasonló termékeket vevőinktől visszavesszük, amennyiben azt visszavételre felkínálják. A visszavétel a 197/2014 (VIII.1.) Kormányrendeletnek megfelelően a következő címen történik: PROLAN Zrt, 2011 Budakalász, Szentendrei út 1-3.

Társaságunk a hulladékhasznosítási folyamatban visszagyűjtő szerepvállalóként az értékesítés helyszínein – térítésmentesen – visszaveszi a hulladékká vált termékeket. Saját területén gondoskodik a hulladékká vált termékek (készülék + alkatrészeik) elkülönített, szakszerű tarolásáról. A Prolan Zrt-től vásárolt, átvett új termékek esetén gondoskodik a fogyasztónál hulladékká vált hasonló termék visszavételéről.
 

6. Hulladékká vált E+EC termékek visszavételi rendje a PROLAN Zrt. -nél

A Prolan Zrt. által forgalmazott és idővel hulladékká vált E+EC termékeket vagy azokhoz - jellegükben és funkciójukat tekintve – hasonló termékeket vevőinktől visszavesszük, amennyiben azt visszavételre felkínálják. A visszavétel a 197/2014 (VIII.1.) Kormányrendeletnek megfelelően a következő címen történik: Prolan Zrt, 2011 Budakalász, Szentendrei út 1-3.