Korszakalkotó termékfejlesztés a vasút biztonságáért

2022.10.07

190 mérnökévnyi fejlesztés ér célt a mai nappal – fogalmazott Feldmann Márton, a magyar Prolan Irányítástechnikai Zrt. vasút-automatizálási üzletág-igazgatója, amikor ma széles szakmai körben bemutatta a PRORIS-H vasúti biztosítóberendezés biztonságigazolását

A fejlesztés ipartörténi jelentőségű, hiszen a magyar vasút 176 éves történetében először válik elérhetővé olyan megoldás, amely teljes mértékben magyar fejlesztés és egyben megfelel a kor valamennyi technológiai követelményének.

2022. október 6. 
Nemzetközi nagyvállalatok esetén is jelentős döntésnek számít egy több mint 5 éven át tartó és 60 mérnököt foglalkoztató fejlesztés. A közműszolgáltatók és vasúttársaságok számára ipari automatizálási megoldásokat fejlesztő, budakalászi Prolan Irányítástechnikai Zrt. 1990-es indulásától kezdve elkötelezett a saját termékek és rendszerek iránt. Ennek jegyében az elmúlt évtizedek során jelentős hardver- és szoftverfejlesztési kapacitást hozott létre és a legmagasabb szakmai színvonalat képviselő, ún. SIL4 szintű biztonságkritikus fejlesztések kompetenciaközpontjává vált. A fejlesztőtevékenységet saját elektronikai gyártás is kiegészít, így válnak termékei teljes mértékben a magyar ipar eredményeivé, magyar mérnöki hozzáadott érték megtestesítőivé, amely tudásban és árazásban egyaránt képes állni a versenyt a nemzetközi vállalatok kínálatával. 

A kor kívánalmainak megfelelő vasúti biztosítóberendezés célja, hogy garantálja a vonatok biztonságos, menetrend szerinti közlekedését, adatokat biztosítson az utasok és ügyfelek kiszolgálását célzó rendszereknek, nem utolsó sorban diagnosztikai megoldásokkal segítse a zavartalan vasútüzemet. Tekintettel a vasúti pályahálózat és közlekedés összetettségére és a biztonsági előírások szigorúságára, a vasúti biztosítóberendezés számít a vasút-automatizálás terén a legtöbb kihívást jelentő, legösszetettebb feladatnak.

A Prolan egyéb vasúti rendszerei ma már összesen több mint 2000 km vasúti pályahálózaton teszik lehetővé a forgalomirányítást, forgalomellenőrzést, illetve felsővezetéki energia távvezérlést. Ez utóbbi rendszereik a török és bolgár vasutaknál is működnek. Szintén a Prolan rendszerei által folyik a teljes magyar villamosipari átviteli, valamint az elosztó hálózat nagy részének üzemeltetése. A nagy komplexitású rendszerek mellett a szériagyártott készülékek terén is jelentős eredményeket ért el a cégcsoport: az ún. éjszakai áram rendszerének részeként készülékei megtalálhatók félmillió magyar háztartásban és több mint 70 ezer német otthonban is. Továbbá valamennyi magyarországi mozdonyon és motorvonaton jelen van mozdonyfedélzeti számítógépük, az energiafogyasztás távfelügyeletét lehetővé tevő eszközükből pedig a német vasút járműveinek felszerelése van folyamatban. Méltán tekinthető tehát a 230 főt foglalkoztató cégcsoport a hazai ipari irányítástechnika egyik fellegvárának.

Még ezzel a háttérrel is bátor vállalkozásnak számít a nemzetközi nagyvállalatok termékei által meghatározott piacon saját megoldással előállni. A Prolan ezen célkitűzését azonban sokban segítette, hogy a magyar vasúti szakmai régi igénye és vágya tud így teljesülni, tehát a feladat vonzerőként hatott a hazai szakemberek számára. A Budapesti Műszaki és Gazdaság-tudományi Egyetemmel szoros partnerségben induló fejlesztés célja és eredményessége a szakmai körökben már ismert volt, hiszen az elmúlt két évben jelzőberendezésként helyet kapott már Gyál és Babócsa állomásokon, majd pedig a frissen létesült, korszerű East-West Gate fényeslitkei konténerterminálon.

Közlekedéstudmányi Egyesület (KTE) szervezésében tartott, III. Vasúti távközlési és biztosítóberendezési konferencián tett bejelentés, ezen termék, tehát a PRORIS-H Hibrid vasúti biztosítóberendezés ún. Generikus Alkalmazás rendszerére vonatkozó független biztonságértékelési jelentés meglétéről szól. Ez a dokumentum alátámasztja, hogy a biztosítóberendezési fejlesztési megfelel az MSZ EN 50126:2001, 50128:2011, 50129:2003 és 50159:2011 szabványok előírásainak. Az értékelést az erre európai uniós szakmai akkreditációval rendelkező Certuniv Kft. és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem végezte, nyomon kísérve a fejlesztés valamennyi lépést, eredményét és annak teljes dokumentáltságát. Ilyen mérvű fejlesztés Magyarországon még nem történt és egy új fejlesztés ezen szabványoknak való megfeleltetése is teljesen járatlan útnak számított ez idáig.

PRORIS hibrid biztosítóberendezésben (PRORIS-H) a biztonságot adó vágányúti logikát hagyományos, jelfogós áramkörökkel valósul meg, amely köré elektronikus biztonsági csatoló rendszer (ProSigma) jött létre. A kezelőfelület alapját pedig a Prolan fő termékének számító forgalomirányító központ adja. A fejlesztést a Nemzetgazdasági Minisztérium az Irinyi-terv keretében támogatásban részesítette.

Prolan Railway Interlocking System, azaz PRORIS azonban egy biztosítóberendezési termékcsaládot fémjelez, amelynek első elemét a most célba ért PRORIS-H fejlesztés jelenti. A fejlesztői csapat közben azonban már az újabb terméken, a további funkciókat és nagyobb komplexitást megvalósítani képes elektronikus biztosítóberendezés, a PRORIS-E létrehozásán dolgozik. A Prolan ezen fejlesztését Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) által biztosított K+F forrás támogatja.

E két, egymást jól kiegészítő termék valódi megoldást jelenthet a magyar vasút számára, hiszen a biztosítóberendezések átlagos életkora meghaladja a 30 évet és üzemben tartásuk egyre nagyobb terhet ró a vasútvállalatokra. A PRORIS vasúti biztosítóberendezések éppen ezért az vasúti pályahálózat-működtetők, karbantartók munkáját is jelentős mértékben tudja segíteni korszerű diagnosztikai eszközeivel, a szükséges változtatásokat segítő kialakításával.

Cégünknél 1999-től kezdődően jelentős biztonsági rendszer fejlesztési tudás épült fel, a most elért eredménnyel gyakorlatilag bő két évtized munkája teljesedik ki – fogalmaz Mráz Dániel, a Prolan Irányítástechnikai Zrt. vezérigazgatója. A Prolant az egykori MMG Automatika Művek állami vállalatnál együtt dolgozó osztály villamosmérnökei alapították és vitték sikerre az elmúlt három évtizedben. Az alapítókat és a menedzsmentet magában foglaló tulajdonosi kör döntése nyomán, 2017-ben vette kezdetét a biztosítóberendezési fejlesztés, amelyet a kapott pályázati támogatások mellett a korábbi évek megtermelt és visszaforgatott nyereségéből finanszírozott a cég, látva maga előtt a piaci igényt és a saját fejlesztéssel megvalósítható műszaki előnyöket. A Prolan által a biztosítóberendezési fejlesztésre fordított összeg meghaladja az 5 milliárd forintot.

Sajtókapcsolat:
Pittlik Panna
Marketing és kommunikációs munkatárs
M: 06-30-538-2885
pittlik.panna@prolan.hu

Prolan Irányítástechnikai Zrt. 
2011 Budakalász, Szentendrei út 1-3.
További fényképek és leírások: www.prolan.hu