Üzleti Etikai Díj 2023

2023.11.24

Idén is csak 10 vállalat vehette át az Üzleti Etikai Díjat az üzleti élet egyik legrangosabb elismerését. Az üzleti etikus jelzőt ugyanis örökre adják az alapítók. A díj kötelez arra, hogy példamutató felelősséggel álljanak mindig helyt az üzleti életben. A tisztességes, felelős üzleti magatartás ugyanis egy értékrend, ami évente nem változik.

Középvállalat kategóriában a Prolan Zrt. is csatlakozott a díjazottak elit csoportjához. Ez a díj nem csupán egy pillanatnyi kitüntetés, hanem egy hosszú távú kötelezettségvállalás az etikus és felelős vállalkozói magatartás mellett. Cégünk a továbbiakban is elkötelezett az üzleti etika és felelős vállalkozás iránt, és ezt a díj további erősítésként könyveli el a vállalat értékrendjében.

Méltatás cégünkről:

2023-ban Üzleti Etikai Díjat nyert  „Középvállalat” kategóriában a Prolan Zrt.

A budakalászi cég főtevékenysége a közmű és a vasúti szektor helyi és centralizált automatizálási, irányítástechnikai igényeinek kielégítése, új, hatékony technológiák fejlesztése, alkalmazása. Előző lezárt évi árbevétele 4,2 milliárd forint. Dolgozói létszáma 177 fő. Alapításának éve 1990, részvénytársasággá válásának éve 1997. A cégstruktúra mögött magánszemélyek, a cég dolgozói és az alapító mérnöki csapat található. De alapvetően a nagy múltú MMG 10 mérnöke.

A cég tulajdonosi körét mindmáig meghatározó módon az a fejlesztő mérnökcsapat, több mint tíz fő alkotja, akik az alapítást megelőzően is munkatársakként dolgoztak együtt (a néhai, nagy tekintélyű MMG Automatika Számítástechnikai főosztályán) és az alapítást követően is kulcsemberei voltak a cég működésének. Alapításkor fő küldetésnek az számított, hogy a maroknyi csapat egy szűk vertikumban a csúcsra jusson és megmutassa a szakmának és a széles világnak, hogy a magyar mérnök legalább olyan jót tud alkotni, mint a nyugati világ jóval több műszaki és üzleti lehetőséggel rendelkező mérnökei. Ezt a küldetést az elmúlt évek során a cég beteljesítette.

A cég működése során a profit sosem volt cél, mindig eszköz, mindig a fejlődés és a munkahelyek megőrzésének eszközeként tekintett rá a tulajdonosi kör. A profit a működésbe forgott vissza, nem vették ki. A munkatársakra, az emberi tényezőre, mint megkülönböztetett értékre tekint a cégvezetés és a juttatások, fizetésemelések vagy csapatépítő programokról való döntés során sem a megtérülésszámítás, hanem a közösség erejének megőrzése, az együvé tartozás a meghatározó szemlélet. Az alapítók ma már a nyugdíjas korba lépve is jelen vannak a cég életében, ápolják azokat a személyes kapcsolatokat, amely által a cég hitelessége, személyessége, család- és emberközpontúsága naponta megtapasztalható.

Az ágazati átlagtól messze elmarad a fluktuációs mutatójuk. A munkavállalókkal szembeni törődésük, példamutatásuk követendő. Elkötelezettek a jó ügyek, a humanitáriusság, a jótékonyság és a körülöttük élőkkel való pozitív kapcsolat kialakítása iránt, és figyelembe veszik azoknak a közösségeknek az érdekeit, ahol működnek. Se vége, se hossza az adakozásuknak. Felsorolni most nem tudjuk. Ugyanígy hosszú a cég által szervezett gyűjtések listája is.

Társadalmi szerepvállalásuk is szívbéli ügyekért folyik: véradás, állatok menhelye, és az ország legnagyobb önkéntes hulladékszedési mozgalma, amelyből kiveszik a részüket. A cég aktívan hozzájárul környezete megóvásához.Vázlatpontokban: faültetés a helyi iskolákban, műanyag üvegek és kulacsok lecserélése, szelektív hulladékgyűjtés, rendszeres környezetvédelmi hírlevelek szerkesztése, küldése, kávézacc gyűjtése, elemgyűjtés, papírmentes vállalat stb.

Az alapítók ambíciója, jelleme, elkötelezettsége nyomja rá még mindig a bélyegét a már ultramodern, de belül régimódi emberséget hordozó cégre. Szívből elkötelezettek a fenntartható üzleti gyakorlat és a környezetvédelem iránt, és folyamatosan törekszenek az életképes jövő megőrzésére. A cég tisztessége, hitelessége, példamutatása alapján mindenképpen érdemes az üzleti etikai jelző viselésére!

A díjátadóról készült fényképes összefoglaló az alábbi linken olvasható:

https://ppkonferencia.hu/2023/11/22/2023-ban-is-tiz-vallalat-vehette-at-az-uzleti-etikai-dijat/

A médiában megjelent hivatkozások:

https://magyarvasut.hu/uzleti-etikai-dijat-kapott-a-prolan 

https://onbrands.hu/marka-es-trend/2023/11/uzlet-piac/atadtak-az-uzleti-etikai-dijakat 

https://profitline.hu/tiz-ceg-kapta-meg-az-uzleti-etikai-dijat-455548

https://kapos.hu/hirek/gazdasag/2023-11-24/iden_tiz_ceg_kapta_meg_az_uzleti_etikai_dijat.html

https://markamonitor.hu/tiz-vallalat-vehette-at-az-uzleti-etikai-dijat/