dr. Mosó Tamás (1953-2020)

2021.01.15

Életigenlő bizakodással, majd méltósággal viselt betegségét követően elhunyt dr. Mosó Tamás a Prolan Irányítástechnikai Zrt. főmérnöke, alapító tagja. Munkássága példaként szolgál mindannyiunk számára!

Tamás villamosmérnöki diplomáját a BME Villamosmérnöki Kar Műszer- és Irányítástechnika szakon 1976-ban, szakmérnöki végzettségét ugyanott, 1978-ban szerezte meg. Műszaki doktori fokozatát, 1980-ban, a mikroprocesszoros folyamatirányítás szaktudomány területén végzett kutató munkája és disszertációja alapján kapta meg.

Széleskörű és korszerű elméleti ismereteit igazi, problémamegoldó műszakiként hasznosította, bármilyen kihívással szembesült.   

Életpályája során „mindössze” két munkahelyen dolgozott, de munkája nélkülözhetetlen hozzájárulás volt mindkét vállalat irányítástechnikai területen elért eredményeihez.

1978-tól a hetvenes, nyolcvanas években Magyarország első számú irányítástechnikai cégének tekintett MMG Automatika Művek számítástechnikai főmunkatársa.  Az egyetemi évek alatt a programnyelvek, operációs rendszerek és új hardver eszközök területén már megszerzett, készség szintű ismereteit hatékonyan alkalmazva, számos projekt szoftver rendszertervét dolgozta ki.  Jelentős részt vállalt a programfejlesztő technológiák kialakításában és a programozási munkákban is.  Tervezője és megvalósítója volt az MMPR multiprocesszoros számítógépnek, amely központ funkciókat látott el a Paksi Atomerőmű egyik fontos segédüzemének irányító rendszerében, oroszországi és csehországi olaj- és gázszállító csőhálózatok telemechanikai rendszereiben, a budapesti Vízművek távvezérlő rendszerében.

A nyolcvanas évek közepén merült fel a gondolata és az MMPR létrejöttével a lehetősége annak, hogy az MMG-AM a telemechanikai rendszerekben bevált NuovoPignone RTU-kat vasútállomási adatgyűjtőként, az MMPR-t központként alkalmazva, KÖFE rendszereket szállítson a MÁV részére. MÁV szakemberekkel együttműködve, dr. Mosó készítette el a szegedi KÖFE központ szoftver rendszertervét, irányította a programfejlesztési munkát és néhány lényeges programmodul kódolását is ő végezte.

1992-től a Prolan Irányítástechnikai Zrt. főmérnöke. Dr. Mosó elvitathatatlan érdemeket szerzett a Társaság sikereit megalapozó ProField moduláris mikroszámítógép-család kialakításában és a processzor modul operációs rendszerének kifejlesztésében. Munkáját több száz, máig is megbízhatóan működő, villamosipari és vasúti alállomási RTU és vasúti Elpult RTU dicséri.

Nevéhez köthető a Prolan többszázezres darabszámban gyártott, Németországban és Magyarországon forgalmazott rádióvezérlésű kapcsoló berendezését működtető program kifejlesztése is.

 A kétezres évek elején közreműködött az Alcatel/Thales cég Elektra elektronikus biztosítóberendezésének kezelését ellátó AKF fejlesztésében. Vezetője volt az EN 50128-as szabvány társasági bevezetését előkészítő teamnek, majd ehhez kapcsolódóan a Prolan Zrt. Biztonsági szervezetének vezetője lett.

Kreativitása, példamutató kódolási fegyelme mintaként szolgált munkatársai részére is, így az utána következő generációkkal jól együttműködve jöhettek létre a Prolan sikeres KÖFE-KÖFI-FET projektjei.

A 2010-et követő években a ProSigma nagy biztonságú (SIL 4) vasúti irányítási generikus termék fejlesztésének műszaki vezetője. A specifikus alkalmazás - RBC interfész Kőbánya-Kispest állomási biztosító berendezéshez - üzembehelyezését Tamás már nem érhette meg.

A ProSigma rendszer továbbfejlesztett változatának sikeres alkalmazását, a Proris-H hibrid biztosítóberendezés gyáli próbaüzemén, már csak a „szárnyai alatt” felnőtt új szakember- generáció tudósítása alapján ismerhette meg.

Dr. Mosó Tamás elhunytával a számítástechnika hazai úttörőit képviselő nagy generáció egyik jelentős szereplőjét veszítettük el. Munkájának elismeréseként kapta meg 2020 októberében a Társaság újonnan alapított „Életmű” díját. 

Emlékét őrizzük, munkássága szolgáljon példaként!