RTU (ProField)

A ProField család készülékeit transzformátor alállomások és hálózatok felügyeletére hoztuk létre, de vasútbiztonsági szabványok szerint továbbfejlesztett változatát használjuk ELPULT termékünkben, valamint alkalmasak más közüzemi rendszerek felügyeletére így a gáz- és olajiparban, vízművek esetén terepi adatgyűjtésre.

Villamosipari alkalmazás esetén az alábbi architektúrát alkalmazzuk:

  • A ProField mezőgép jelzések, mérések fogadására, vezérlések kiadására alkalmas. Mérőmodulja közvetlenül fogadja az áram – és feszültségváltókról érkező jeleket és ezekből meghatározza a háromfázisú mérés összes jellemező adatát (teljesítmények, teljesítménytényező, energia minőségi paraméterek). Speciális verziói transzformátorok figyeléséhez szükséges jellemzők, illetve abszolút fázisszög mérésére is alkalmasak. A mezőgépek kettős optikai gyűrűn kommunikálnak, de a legújabb processzormodullal bármilyen más, TCP/IP alapú hálózati topológia is megvalósítható.
  • A ProField fejgép alállomási adatkoncentrátorként működik. Fogadja a saját mezőgépek, illetve egyéb intelligens berendezések (pl. védelmek, mérők) adatait, és továbbítja azokat a diszpécser központokba. A korábban RS232 soros vonallal rendelkező fejgépet bővíteni lehet a TCP/IP hálózatot támogató CM modullal. Ez a modul lehetővé teszi az IEC 60870-5-104 majd a 61850 szabvány szerinti adatátvitel megvalósítását. A korábban szállított ProField RTU-k túlnyomó többségét elláttuk CM kártyával, így támogatva a TCP/IP hálózat alapú integrált diszpécseri rendszerek létrehozását. A KEMA bevizsgálta és igazolta, hogy a ProField IED megfelel a 61850-es szabványnak.
  • A ProField rádiós mezőgépet elsősorban távműködtetésű oszlopkapcsolók (TMOK) felügyeletére, működtetésére használjuk. Alkalmas bármely olyan technológia felügyeletére, ahol viszonylag kevés információt kell átvinni rádiós kommunikációval. A berendezés FM rádiót kezel vagy GPRS adatátvitellel kommunikál. Zárlatérzékelőkkel kiegészíthető.

A termékcsalád magyar villamosipari értékesítése, alkalmazása, célirányos továbbfejlesztése 2014. óta a Prolan Cégcsoport érdekeltségében működő Prolan Power Zrt. feladata.

Más iparágak, így a vasút esetében, valamint külpiaci alkalmazások esetén továbbra is a Prolan Irányítástechnikai Zrt. áll rendelkezésre, a gyártás pedig a Prolan Elektronikai Gyár Kft.-ben történik.