Áramszolgáltatók tömegvezérlési rendszereiben alkalmazott új technológiájú IP alapú vezérlőegység

Kedvezményezett neve:

Prolan Irányítástechnikai Zrt.

Projekt címe:

Áramszolgáltatók tömegvezérlési rendszereiben alkalmazott új technológiájú IP alapú vezérlőegység

Támogatás összege:

264 971 521 Forint

Projekt azonosítószáma:

2018-1.1.2-KFI-2018-00030

A projekt során kutatjuk azokat a hiányzó ismereteket, melyek szükségesek a fogyasztói befolyásolás (demand-side management DSM) aktív, direkt területén egy vezérlő eszköz kifejlesztéséhez. Ipari kutatásunk során olyan új ismereteket szerzünk meg, amivel megvalósul az energiagazdálkodási rendszer és az infokommunikációs technológiák egybeolvasztása, és létrejön az integrált fogyasztói befolyásolás. Fejlesztésünk eredményeként IP alapú vezérlőegység kísérleti prototípust hozunk létre, amely kiváltja a mai áramszolgáltatói tömegvezérlésekben alkalmazott technológiát. A jelenleg Európában széles körben alkalmazott technológiák (HKV és RKV) tulajdonságai: analóg és titkosítatlan jelátvitel; zárt protokollok; hitelesítéssel nem rendelkeznek; vissza irányú kommunikáció hiánya; távoli frissítés és paraméterezés lehetősége nincs vagy erősen korlátozott.

Várhatóan az első egy-két évben a németországi áramszolgáltatók (EnBW, E.ON, Vattenfall) igényei fognak számunkra piacot jelenteni. 3-4 millió db vezérlőegység szállítását igényli a piac 10 év alatt. A Prolan jelenlegi németországi megítélése és felkészültsége alapján ennek a piacnak legalább a 10%-a megszerezhető. Ez évente 30 – 40 000 db-ot jelent. A magyarországi áramszolgáltatók becsült HKV és RKV vevőkészülékeknek számai: E.ON, DÉMÁSZ, és ELMŰ-ÉMÁSZ területein 1.800.000 db. Az új technológiájú megoldásra áttérve a jelenlegi készülékeiket le fogják cserélni. Ennek az időtávja és a volumene egyelőre nem számszerűsíthető.

Cégünk a hazai és németországi RKV szállításoknak köszönhetően kialakult jó hírnevére alapozva kívánja a hagyományos (HKV, RKV) vezérlési technológia szakértői ismeretét felhasználva az új prototípust kifejleszteni és a meglevő üzleti kapcsolatrendszeren keresztül pilot projektekben gyakorlati kipróbálásra az áramszolgáltatóknak (és leányvállalataiknak) átadni, majd a prototípusból keletkező végterméket tömeges számban szállítani.


Összefoglalóan ezen az oldalon beszámolunk a 2020 évre vonatkozóan a projekt eredményekről, az év során megvalósított szakmai munkáról és a műszaki-szakmai részeredményekről:

2020-ban a készülékhardver elektronikai implementálását végeztük el a 2019 évben elkészített tervek alapján. A kapcsolási rajz alapján NYÁK terv, beültetési rajz, és darabjegyzék készült. Sor került a néhány darabos kísérleti mintagyártásra, majd az elkészült minták kiértékelésére. Szabványi megfelelőséget igazoló és üzembiztonsági vizsgálatokat hajtottunk végre.

Összeállítottuk a szoftver tesztelési tervet (un. verifikáció), ezzel meghatározásra kerültek a termék ellenőrzésének fázisai, tesztelésének stratégiája. Felvételre kerültek a tesztesetek és az automatizált vagy félig automatizált tesztkörnyezetek tervezése és kivitelezése megtörtént. A projekt összes tervezési és kivitelezési dokumentumának a verifikációja és az összes hardver és szoftverkomponens modultesztje teljesítésre került.

A mechanikai konstrukcióhoz fröccsöntő szerszám fejlesztése és gyártása történt meg az előző mérföldkőben elkészített konstrukciós tervek alapján. Ennek részeként végrehajtásra került a szerszám-előtervek ellenőrzése, a szerszám-rendelés, a nullszéria gyártatás, a szerszámból kiesett mintadarabok bevizsgálása és jóváhagyása. A belső mérések és külső minősítés alapján a termékmegfelelőségi nyilatkozatot kibocsátottuk.

2020-ban elkészültek a termék szoftverfejlesztési feladatai, amivel a készülék már teljes funkcionalitásában megbízhatóan, hibátlanul működik. A követelményekkel és a tervekkel összhangban, a kódolási és a konfigurációkezelési szabályok alkalmazásával a programozók a szoftver programkódolását teljeskörűen megvalósították.

A készülékhez tartozó gyártástámogató, paraméterező és szerviz-technikusi eszközt létrehoztuk. A feladat magába foglalta az előbb említett szoftver eszközök fejlesztésnek teljes életciklusát, azaz a fejlesztői követelmények meghatározását, a szoftver architektúra tervezését, az kódolási munkákat és a tesztelési munkákat, valamint a fejlesztési és felhasználói dokumentumok megírását.

Elkészültek a termék piacra szánt változatának elektronikus alkotóelemei. A 24 darabos kísérleti mintagyártás kiértékelése után megbízhatósági, rendelkezésre állási, karbantarthatósági szempontok szerint egyaránt egy kiforrott elektronikai összetevőkkel rendelkező készülék jött létre.

A szoftver architektúra tervek ellenőrzése megtörtént több fejlesztő szakember és neves külső céges partner bevonásával. A SpiraTeam nevű követelménykezelő rendszerünkben az összes követelmény regisztrálásra került és a tesztelő mérnök létrehozta a tesztesetek katalógusát, a követelmények tesztekkel való lefedettsége elkészült.

Az új, általunk elkészíttetett fröccsöntő szerszámból kiesett mintadarabok bevizsgálása, jóváhagyása megtörtént (6kV-os szigetelési feszültség tűrésű konstrukció). A terméket külső szervezet – TÜV Rheinland InterCert Kft. - a vonatkozó vevői előírások, törvények és harmonizált szabványok alapján bevizsgálta és megfelelőnek találta. A komplett készülék kis szériás gyártási sorozatának előkészítése 2020. november hóban elkezdődött.

A készülék teljeskörű vezérlési és rendszer funkcióinak leképezése megtörtént programfejlesztők által a kódolási és a konfigurációkezelési szabályok betartása mellett. A fejlesztők kijavították a tesztelők által rögzített bejelentéseket. Létrejött a készülékhez tartozóan a második generációs gyártástámogató eszközt, továbbá a kiforrottabb firmware- és paraméterkészlet-csere eszköz, valamint fájl fel- és letöltési eszköz.


Összefoglalóan ezen az oldalon beszámolunk a 2021. évre vonatkozóan a projekt eredményekről, az év során megvalósított szakmai munkáról és a műszaki-szakmai részeredményekről:

A projekt sikeres fizikai befejezését követően több nagyvárosban, különböző partnercégeknél indultak el beüzemelési pilot projektek (TMZ Thüringer Mess- und Zählerwesen Service GmbH; Westnetz GmbH; Stadtwerke München; Robotron; GISA). Elindultak különböző gyártók (Fronius, SMA, Sunways) invertereivel való együttműködési pilotok napelemrendszerekhez. CLS-Management képzéseken a Prolan terméke első helyen került megemlítésre. Erős érdeklődés volt termékünk felé olyan energiamenedzsment alkalmazások irányában mint az elosztott idejű autótöltés, valamint ennek részeként a busz topológia alkalmazásában (EEBus).


Összefoglalóan ezen az oldalon beszámolunk a 2022. évre vonatkozóan a projekt eredményekről, az év során megvalósított szakmai munkáról és a műszaki-szakmai részeredményekről:

A PROLAN Zrt. Energiamanagement értékesítési csapata júniusban, Németország legnagyobb energia- és vízipari ágazati szakkiállításán Essenben az E-World-ön mutatta be saját fejlesztésű termékeit, köztük az IP alapú vezérlőegységet. A németországi Essenben megrendezésre kerülő háromnapos szakmai kiállítás az egyik legjelentősebb európai energiaipari expo, ahol villamosenergia-termelés, -kereskedés, -szállítás és a smart technológiák szakemberei találkozhatnak minden évben.

Társaságunk speciális partnerprogramot dolgozott ki a német szakmai környezetben, ennek részeként ennek az időszaknak az elsődleges feladata a Szövetségi Információbiztonsági Hivatal (BSI) által indított TR03109-5 elnevezésű certifikációs programban való részvételünk és a végfelhasználó részére elérhető BSI-Box validációs eszköz alkalmazása volt (www.umlaut.com ).

Társaságunk továbbra is Németország vezető rendszerkomponens szállító vállalata az iMSys2020 területen, és immár kiterjedt partnerkörrel rendelkezik. A Társaságunk német jelenlétével az iparág minden tipikus felhasználói szegmensében felgyorsította integrációs folyamatait termékünk és a hozzátartozó műszaki támogatás nyújtásával, a legkorszerűbb innovatív megoldásoknak és technológiáknak köszönhetően pedig meghatározó szerepe lehet a jövőben a magyar kisfeszültségű energiamenedzsment digitális transzformációjában.

Frissítve: 2023. január 31.