Friss diplomás / Máté

Máté
fejlesztőmérnök

Hol végezted a tanulmányaidat?

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen végeztem a közlekedésmérnök alapszakot vasúti specializációval, majd közlekedésmérnök mesterképzésen folytattam a tanulmányaim közlekedésautomatizálási szakirányon.

Hol találkoztál először a Prolannal és miért választottad korábban a szakmai gyakorlatod helyszínéül?

Az egyetem egyik kurzusának keretein belül részt vettem egy Prolanos szakmai kiránduláson, ahol a szombathelyi Központi Forgalomirányító Központot látogattuk meg. Ezen kívül a ProlanFest nyílt napra is eljöttem több szaktársammal, ahol a megismert területek, a Prolanos kollégák és a budakalászi környezet is nagyon szimpatikusak voltak.

Milyen feladataid voltak, vannak a Prolanban?

2019 májusában kezdtem el dolgozni még gyakornokként a Vasút-automatizálási üzletág, Biztosítóberendezési osztályán belül. Ekkor a PRORIS-H berendezés tesztelésében, tervezési folyamatoknak megfelelő átalakításaival foglalatoskodtam. Később, egyre nagyobb szerepkörrel Gyál, Babócsa és Fényeslitke tervezésében, telepítésében és üzembehelyezésében tevékenykedtem.

Jelenleg nagyobbrészt a PRORIS-H berendezés JM18 és PROSIGMA-B alrendszereihez kapcsolódó alkalmazói feladataim vannak. Ezek közé tartozik egy új, vagy meglévő állomás átalakítási és kivitelezési terveinek készítése, az állomás tervezőprogramba való felvétele, változások követése, a kivitelezést megelőző, teljes állomási berendezés szimulációjának összeállítása, majd annak tesztelése, valamint a szükséges anyagbeszerzések előkészítése. Mindemellett részt veszek a berendezéseink telepítést megelőző ellenőrzésében, helyszíni telepítésében, tesztelésében és üzembehelyezésében. Ezeken felül a zajló tervezési feladatok megvalósításában, tesztelésében, véleményezésében is aktív szerepet vállalok.

Miben fejlődtél és mire vagy a legbüszkébb az itt eltöltött idő alatt?

A berendezés megismerése, tesztelése, majd fejlesztésének lezárása és mindeddig véghez vitt három nagyobb projekt, amikben részt vettem a korábban megszerzett elméleti tudást jelentős gyakorlati tapasztalattal egészítette ki. Rendszerszemlélet, csapatmunka, közös gondolkozás, együttműködés, előrelátás, kapcsolattartás és kommunikáció mind olyan területek, amikben fejlődni tudtam az itt töltött idő alatt.

Úgy gondolom mindenképpen van mire büszkének lennem, hiszen idestova már negyedik éve vagyok a Prolan tagja, s ezalatt bőven volt részem olyan mérföldkőnek nevezhető eseményekben, amelyek eléréséért munkatársaim mellett én is megdolgoztam. A JM18 első objektumainak élesztésétől, a teljes PRORIS-H rendszer összeállásáig, a gyáli, babócsai, fényeslitkei berendezésekre és a rendszer biztonságigazolása mind ezek közé tartozik.

Hogyan jellemeznéd a céget 3 különböző szóval?

Segítőkészség: mind emberi, mind szakmai szempontból. Előrehaladás/előrelépés: Prolan munkásságát tekintve és saját szakmai utamban is. Összetartás: a cégen és az osztályokon belül is.

Ajánlanád-e barátnak, ismerősnek a Prolant szakmai gyakorlatos helyként?

Természetesen. A Prolan egy országosan elismert vállalat, ahol minden lehetőség adott, hogy szakmai tapasztalatot szerezhessen egy fiatal mérnök és mindezt olyan környezetben, ahol az újabb technológiák megismerésén túl a vállalati kultúra is kimagasló. Gondolok itt a munkatársak és a vezetőség közvetlenségére, a véleményformálási lehetőségekre, a szűkebb és tágabb körben megrendezett csapatépítési programokra és a különböző közösségi eseményekre.